Kalocsai Színház Tavaszi Évad 2020

Kalocsai Színház 2020 Tavaszi Évad műsora:

   Csoportterápia - Veres1 Színház - "mjúzikelkámedi" 2 részben    (Alkotók: Bolba Tamás - Szente Vajk - Galambos Attila)

   Eszter hagyatéka- Spirit Színház - színmű (Márai Sándor regényéből)

   Legénybúcsú- Magyarock Dalszínház - musical comedy 2 részben   (Alkotók: Másik Lehel - Vizeli Csaba)


Bérleten kívüli előadás:

   A cigánybáró -Magyar Zenés Színház -operett 2 felvonásban ( szerző: Johann Strauss)


Veres1 Színház

CSOPORTTERÁPIA

mjuzikelkámedi két részben

Zenéjét szerezte: Bolba Tamás

A szövegkönyvet és a dalszövegeket írta: Szente Vajk és Galambos Attila

Hat vadidegen, három férfi és három nő érkezik egy csoportterápiára. Kezdetét venné az analízis annak rendje és módja szerint, azonban egy apró hiányosság hátráltatja a dolgok szokásos menetét. Hol lehet az orvos?

A váratlan fordulatokban, felismerésekben és mulatságos epizódokban bővelkedő történet során további kérdések merülnek fel. Milyen problémákkal küzd egy operaházi balett-táncos, meddig lehet bírni 10 méterrel a felszín alatt a jeges Dunában búvárfelszerelés nélkül vagy, hogy mi történt Velencében ’85 nyarán…

Fülbemászó dallamok és sziporkázóan szellemes szövegek röpítik a nézőt a mjuzikelkámedi felhőtlen, kacagtató, fényesen csillogó világába, ami ez esetben nem más, mint a Piróth Gyula Művelődési Ház II/6-os terme egy esős csütörtök délutánon.

Vígjáték a lélekről, esendőségről, vágyakozásról, útkeresésről… azaz rólunk.

Szereplők:

(a színre lépés sorrendjében)

Jetti: Molnár Gyöngyi

Ervin Iván: Pál Tamás

Trixi: Balázs Andrea

Sziszi: Dósa Mátyás / Krajnik-Balogh Gábor

Lajos: Csonka András / Nagy Balázs

Natasa: Zorgel Enikő

Koreográfus: Bakó Gábor

Zenei vezető: Borbás Erika és Nyitrai László

Rendező: Tasnádi CsabaSpirit Színház

ESZTER HAGYATÉKA

Szereposztás

Eszter Gubík Ági

Nunu, családi rokon Perjési Hilda

Lajos, Eszter sógora Tóth Sándor

Éva, Lajos lánya Hermányi Mariann

Tibor, családi barát Jerger Balázs

Endre, közjegyző Zsiga László

Olga, elvált nő Nagy Enikő

Rendező: Czeizel Gábor

“Dönteni kell. A végén.”

Márai Sándor egyik legnépszerűbb regénye az „Eszter hagyatéka”. A mű most először kerül Budapesten színpadra.

Eszter, egy középkorú nő, akit „az élet oly csodásan megajándékozott és oly tökéletesen kirabolt”. Elszegényedett kisnemesi miliőben éli életét Nunuval, a családi rokonnal, és a ház barátaival, Tiborral és Endrével. E csipkerózsika-álmot alvó, titkokat féltve őrző mindennapokba egy távirat tör be. Lajos visszatér. Húsz év után visszatér. Lajos, Eszter nagy szerelme, a férfi aki kirabolta őt, a hazug, aki őt szerette és mégis nővérét, Vilmát vette el feleségül. Lajos bájától és romboló erejétől Eszter körül mindenki fél, hiszen mindenkinek van veszteni valója…. De vajon miképpen fogadja Eszter a visszatérést? Meg tudott bocsátani vagy sem? És egyáltalán mi áll a hazaérkezés mögött? „Látod, Eszter, a viszontlátás csaknem rejtélyesebben izgalmas, mint az első találkozás…”

Márai Sándor örökösének az engedélyét a Balla-Sztojkov Irodalmi Ügynökség Kft. és a Hofra Kft. közvetítette.

Az előadást 1 részben játsszuk. 19 órás kezdés esetén a várható befejezés: 20.45

Magyarock Dalszínnáz

Másik-Vizeli: LEGÉNYBÚCSÚ (új magyar musical comedy)

Leírás: A mulatságos, pikáns epizódokban bővelkedő történet központjában a házasság, az agglegényélet és a házasélet közötti különbség, a család, a barátság, az érzelmek és a kapcsolatok fontossága áll. Fülbemászó dallamok és humoros, pikáns dialógusok röpítik el a nézőt Didi bárjába, ahol egy felhőtlen szórakozást nyújtó zenés vígjáték keretében élhetik át ezt a különleges Legénybúcsút, ahol egy kicsit minden máshogy történik, mint várnánk.

Főbb szerepekben: Miller Zoltán, Mészáros Árpád Zsolt, Gerdesits Ferenc, Zöld Csaba, Barabás Kiss Zoltán, Szakács Péter, Kuczmann Ágnes, Végh Edina, Tihanyi Dániel

Időtartam: 120 perc (2 felvonás)

Magyar Zenés Színház: 

A CIGÁNYBÁRÓ

Szereposztás:

Barinkay ------- Turpinszky Gippert Béla/ Kóbor Tamás/ Domoszlai Sándor

Szaffi -------- Vörös Edit/ Sipos Marianna

Zsupán --------- Ürmössy Imre

Homonnay --------- Domoszlai Sándor/ Szélpál Szilveszter

Czipra --------- Rikker Marika/ Sipos Marianna

Mirabella --------- Csonka Zsuzsanna

Arsena ---------- Galambos Lilla/ Kiss Diána

Ottokár ---------- Laczó András/ Újvári Gergely/ Kóbor Tamás

Carnero ---------- Bozsó József

Közreműködika a színház tánckara

Rendező: Bozsó József

Történik Barinkay birtokán és Bécsben, a XVIII. század közepén.

Szinopszis

I. felvonás

Az elvadult Barinkay birtok nagy része víz alatt áll. Ottokár, mindennapi hajnali foglalatosságukra indul. Meg akarja találni azt a kincset, amit huszonöt évvel ezelőtt az utolsó temesi basa és Barinkay, az akkori földbirtokos közösen rejtettek el. A törökök kivonulásakor ugyanis a velük egy párton levő Barinkaynak menekülnie kellett. A birtok egy részén Zsupán gazdálkodik, a régi Barinkay vár környékén pedig cigányok telepedtek meg. Czipra, a legidősebb cigányasszony a romos vár környékén lakik leányával, Szaffival. Figyelmezteti is Mirabellát és Ottokárt, hogy egyszer majd visszajön a földek jogos tulajdonosa és számon kéri tőlük cselekedeteiket, de ezek letorkolják a vénasszonyt. Ekkor érkezik Carnero gróf, császári biztos és hivatalos kísérete, hogy a törököktől felszabadított földeken visszahelyezze jogaikba a régi birtokosokat, ebben az esetben az emigrált Barinkay fiát, Sándort. Őket hozták a csónakosok. A fiatal Barinkay sok mindennel megpróbálkozott küzdelmes élete során, de hidegvére és bátorsága sosem hagyta el, így minden veszélyen győzedelmeskedett.

Két tanú kell a beiktatáshoz. Az egyik Zsupán, megdöbbenve veszi tudomásul, hogy szomszédjának fia visszajött, hiszen annak birtokain eddig ő uraskodott. A kilátástalan pörösködést már előre szeretné elkerülni, ezért hát felajánlja az új szomszédnak lánya kezét. Arzénának azonban titokban már Ottokár a jegyese és a lány azzal a kifogással odázza el a választ, hogy csak akkor lesz hajlandó majd a házasságra, ha jövendőbelije előbb címet és rangot szerez magának, mert az ő férje csak gróf, vagy legrosszabb esetben báró lehet. A birtokba iktatás másik tanújául előhívják Cziprát, aki felismeri Barinkayt és tenyérjóslás ürügye alatt elárulja neki, hogy csak egy módon juthat az elrejtett kincs nyomára: Ha megnősül - felesége a nászéjszakán álmondja majd meg, merre kell azt keresnie. A jóslás alatt ér oda Szaffi, a cigánylány.

Bajt hoz a cigány arra, aki mint ellenség közelít feléje, de ha valakit barátságba fogad, a bajban mellette áll, tanáccsal, jótéttel szolgálja.

A cigányok vajdájukká választják Barinkayt, aki most már mint „cigánybáró” kéri meg újra Arzéna kezét. Ez azonban kineveti és faképnél hagyja. Barinkay erre most már dacból is Szaffit mutatja be mint menyasszonyát. A felfuvalkodott sertéskereskedő és társasága persze felháborodik, hogy Barinkay Arzéna helyett egy cigánylányt akar feleségül venni, de semmit sem tehet, csak dühösen fenyegetőzik.

II. felvonás

A régi vár romjai között nászéjszakájuk hajnalán Barinkay - Czipra és Szaffi útmutatása nyomán - meg is találja az elrejtett kincset. Reggel megérkezett Zsupán és kísérete is a várromhoz, meglátja a rengeteg ékszert, aranyat s most már követeli, hogy Barinkay ígérete szerint vegye el a lányát. Így a talált kincs majd az ő családjába kerül. Barinkay nemet mond, erre Carnero egyszerűen le akar foglalni mindent a bécsi kincstár számára. Ebből egyre zajosabb vita kerekedik, amelynek Homonnay gróf és toborzó huszárjainak megjelenése vet véget. Carnero gróf most a „cigánybárót” még azzal is megvádolja, hogy csak úgy cigánymódra kelt egybe Szaffival. Szaffi és Barinkay nem is tagadják. A pénzsóvár Zsupán semmiképpen nem ismeri el a kincs jogos tulajdonosának Barinkayt. Aki erre a talált kincset azon mód felajánlja - a haza javára. Az ifjú asszony megaláztatása is véget ér. Czipra, a vén cigányasszony okirattal bizonyítja: Szaffi csupán nevelt lánya, valójában az utolsó temesi basa rábízott gyermeke s rangja felér egy hercegnőével. Erre Barinkay megdöbben, nem tartja magát méltónak ilyen előkelő hölgyhöz és beáll Homonnay csapatába. A toborzó huszárok ingyen borából Zsupán és Ottokár is ivott; így ha tetszik, ha nem, nekik is el kell menniök a katonákkal.

III. felvonás

A bécsi nép diadalünnepséggel várja a csatából győztesen hazatért katonákat, köztük Barinkayt, a cigánybárót és hősiesen küzdő magyarjait. A fogadtatási ünnepen jelen van Carnero társaságában Mirabella is, akiről közben kiderült, hogy a gróf felesége. Megérkezik Zsupán is szerezsánjaival, akik szabadcsapatot alakítva, harctéri vagyonmentés címén a csaták után összeszedtek mindent, ami csak kezük ügyébe került.

Ő mondja el, hogy Ottokár milyen "vitézül küzdött" a háborúban. Az ünnepség tetőpontjául vonul be Barinkay, huszárjai élén. A császárnő kinevezi valóságos báróvá, a talált kincs jogos tulajdonosává is teszi és egyik udvarhölgyét, Szaffit szánta neki feleségül. Barinkay visszautasítja a bárói rangot, mert a győzelmet vitéz magyarjainak köszönheti. Ő megelégszik a „cigánybáró” címmel. A talált kincset pedig visszaadja jogos tulajdonosának, a népnek, amelytől azt annak idején kizsarolták.

Végül még Szaffit is visszautasítja, mert ő a szegény cigánylányt szerette, nem pedig a fényes udvarhölgyet. Mire Szaffi ledobja magáról az udvari díszruhát és ott áll a régi egyszerű cigánylány, akivel Barinkay boldogan tér vissza hazájába, hogy katonáival együtt, a visszakapott kincs segítségével ismét termővé tegyék az elvadult földeket.
tavaszi-evad.jpg

Minden esetre van egy jó ötletünk számodra:

Ha a népművészet szerelmese vagy…

Ha a múlt emlékei hoznak lázba …

Ha a híres paprikánkért látogatsz meg minket…

Ha egyedül érkezel…

Ha családi programot szeretnél…

Ha a barátokkal töltenéd az időt…

Ha a pároddal jössz…

KAPCSOLAT

Tel: +36 30/467-8690

Szent István király út 35.

6300 Kalocsa

NYITVA TARTÁS

Hétfő: 08:00-16:00

Kedd: 08:00-16:00

Szerda: 08:00-16:00

Csütörtök: 08:00-16:00

Péntek: 08:00-16:00

Szombat: Zárva

Vasárnap: Zárva

(c)2019 All rights reserved. - TDM Kalocsa

Készítette: Weboldal-Center